www.delammarketing.cz

Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje fyzických osob i my zpracováváme podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále GDPR). Vyčlenili jsme pro vás tuto stránku, abychom splnili zákonnou povinnost vás informovat o tom, kdo jsme, jaké osobní údaje sbíráme a proč, že to děláme protože zákon říká, že to můžeme dělat nebo k tomu potřebujeme váš souhlas, na jak dlouho a jaká máte práva a co můžete dělat, pokud chcete proces zpracování osobních údajů ovlivnit.

Společnost Real life equip s.r.o. (správce a zpracovatel osobních údajů) nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli zvláštní a citlivé osobní údaje, dle GDPR specifikované v § 4 odst. 1 písm. b) zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

1. KDO JE SPRÁVCE (KDO JSME)

Správcem osobních údajů je Real life equip s.r.o.
Trpinky 46/7, Vrahovice, 798 11 Prostějov, IČ: 04660820 . Spisová značka: C 91263 vedená u Krajského soudu v Brně.

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ

 • Základní identifikační a kontaktní údaje poskytnuté přímo zákazníky při plnění (smlouvy) objednávky (jméno, příjmení, země, adresa sídla, telefon, e-mailová adresa, IČO).
 • Tyto kontaktní údaje poskytnuté zájemci o odběr novinek (e-mailová adresa) nebo osobní uživatelský účet (jméno, e-mailová adresa, heslo). Heslo si můžete kdykoli změnit a doporučujeme vám to.
 • Soubory cookies u návštěvníků webu zpracovávají analytické údaje (typ prohlížeče, typ vašeho zařízení, lokalita, z jaké stránky jste na náš web přišli, kolik času a jaké stránky jste navštívili, odchozí stránka).
 • Cookies používáme k následujícím účelům:
  • fungování webových stránek,
  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách,
  • provoz affiliate programu,
  • cílení reklamy, abychom vás neotravovali příspěvky, které vás nezajímají.

3. PRO JAKÝ ÚČEL

 • Protože chceme splnit vaši objednávku (smlouvu). V drtivé většině on-line. Bez tohoto zpracování by to nebylo možné. Zákon říká, že můžeme.
 • Pro registraci do uživatelského účtu, který poskytnout vyšší uživatelský komfort (vkládat komentáře, vidět další obsah a usnadnit první objednávku). Zákon říká, že tady je nutný váš souhlas. Zřízení je svobodné a dobrovolné.
 • Protože čas od času chceme zasílat novinky (newsletter) našim zákazníkům. Zákon říká, že můžeme (oprávněný zájem správce).
 • Protože ve správný čas chceme zasílat novinky (newsletter) registrovaným zájemcům o odběr novinek. Zákon říká, že zde potřebujeme váš souhlas a děláme to tak.
 • Pro analytiku fungování a návštěvnosti webových stránek.
 • Nakonec pro splnění zákonných norem, kdy u prodejních dokladů musíme evidovat přesně dané osobní údaje s doklady v účetnictví.

4. KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM

Osobní údaje zpracovává správce.

Správce může a také pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty (zpracovatele). Děje se to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. V případě, kdy je vyžadován souhlas se zpracováním, předává správce údaje zpracovatelům pouze v případě, že byl souhlas udělen a jsou předávány pouze ty údaje, které zpracovatelé nezbytně potřebují k zajištění svých služeb (např. externí mzdová účetní).

Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení spolupráce.

5. JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ

U plnění smlouvy je to po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení. Ze zákona správce následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech 10 let.

Obchodní sdělení jsou zasílána registrovaným zájemcům po dobu trvání souhlasu, nejdéle však po dobu 3 letU zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než je vznesena jejich námitka proti zpracování údajů za tímto účelem, případně do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru na odhlašující odkaz u každého obchodního sdělení. 

Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí správce pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na správce vztahují.

6. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA

 • Máte právo na informace, jaké osobní údaje o Vás správce eviduje. Máte právo na přístup k těmto údajům, na opravu či doplnění, pokud jsou zastaralá. Máte právo na výmaz (být zapomenut) a přenositelnost údajů. Máte právo odvolat souhlas bez udání důvodů (např. souhlas se zasíláním newsletteru). Máte také právo na omezení zpracování osobních dat, tedy toho co, proč a na jak dlouho se zpracovává). Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních dat a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování.Správce má oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu Vašich osobních údajů nebo omezení zpracování.Vaše práva můžete uplatňovat přímo u správce na kontaktních údajích níže. V případě porušení povinností správce máte vždy možnost obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

7. JAK JSOU DATA ZABENZPEČENA

Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy. Správce dbá na bezpečnost a při zpracování osobních údajů klade velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem.

Zabezpečení osobních údajů je ze strany správce pravidelně testováno.

8. KONTAKT NA SPRÁVCE:

Pro on-line komunikaci na email adrese: info@delammarketing.cz
Upřednostňujeme on-line komunikaci, ale v případě potřeby nás můžete kontaktovat i na adrese naší společnosti: Real life equip s.r.o.
Trpinky 46/7, Vrahovice, 798 11 Prostějov

Co je cookie

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

K čemu slouží

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte a přicházíte-li díky některému z našich affiliate partnerů. Používáme soubory cookies, jejichž zpracování spadá pod zpracování osobních údajů.

Cookies používáme k následujícím účelům:

 • fungování webových stránek,
 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách,
 • provoz affiliate programu,
 • cílení reklamy, abychom vás neotravovali příspěvky, které vás nezajímají.

Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, affiliate a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu info@delammarketing.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Souhlas prostřednictvím nastavení prohlížeče

Uživatel určuje v nastavení svého PC, resp. v nastavení prohlížeče, zda má prohlížeč umožnit webovské stránce ukládat cookies do koncového zařízení. Toto nastavení lze považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč je nástrojem zprostředkování souhlasu. Souhlas však nemůže zhojit jiné nedostatky, resp. nezákonnosti zpracování osobních údajů.

Souhlas splňuje definiční znaky souhlasu podle článku 4 bodu 11 GDPR: Je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný. Souhlas je vykládán ve vztahu k účelu, prostředku a způsobu zpracování osobních údajů, nikoliv k produktu či webovské aplikaci.

Jak zablokovat ukládání cookies?

Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

 • Internet Explorer: windows.microsoft.com
 • Google Chrome: support.google.com
 • Mozilla Firefox: support.mozilla.org
 • Opera: help.opera.com
 • Safari: support.apple.com

Cookies jsou dále zpracovávány podle účelu následujícími zpracovateli:
Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí.

Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí.

 


www.delammarketing.cz

Souhlas

se zpracováním osobních údajů (uživatelský účet)

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem registrace uživatelského účtu dáváte správci, Real life equip s.r.o.
  Trpinky 46/7, Vrahovice, 798 11 Prostějov, IČ: 04660820. Spisová značka: C 91263 vedená u Krajského soudu v Brně.
 • Bude zpracováno vaše uživatelské jméno, e-mailová adresa a heslo, do doby zrušení (odstranění) účtu, nejdéle však po dobu 5 let.
 • Účet slouží ke zvýšení uživatelského komfortu (vkládání komentářů, zobrazení obsahu webu, usnadnění objednávky).
 • Osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám. Zpracovatelem je WordPress.
 • Souhlas máte právo kdykoli odvolat pouhým zrušením účtu ve vaší administraci nebo písemně na adrese info@delammarketing.cz.
 • Správce osobních údajů a provozovatel tohoto webu prohlašuje, že veškeré osobní údaje uživatelů a návštěvníků jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s GDPR.

www.delammarketing.cz

Souhlas

se zpracováním osobních údajů (newsletter)

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení (newsletteru) dáváte správci, Real life equip s.r.o.
  Trpinky 46/7, Vrahovice, 798 11 Prostějov, IČ: 04660820. Spisová značka: C 93854 vedená u Krajského soudu v Brně.
 • Bude zpracována pouze e-mailová adresa do doby odhlášení, nejdéle však po dobu 3 let.
 • Čas od času vám zašleme e-mail se zajímavým obsahem z oblasti našich služeb. Vímě, že když to nebude zajímavé, tak se z odběru odhlásíte. Proto budeme pečlivě zvažovat, co vám několikrát ročně (max. 14x) zašleme.
 • Osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám bez Vašeho souhlasu.
 • Souhlas máte právo kdykoli odvolat, např. 1x kliknutím na odhlašovací odkaz v dolní části obchodního sdělení (každého emailu po celou dobu) nebo písemně na adrese info@delammarketing.cz.
 • Správce osobních údajů a provozovatel tohoto webu prohlašuje, že veškeré osobní údaje uživatelů a návštěvníků jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s GDPR.